Pinger © Disclaimer &  Privacy

Home.
Diensten.
Over Pinger.
Contact.
pinger
Privacy Disclaimer
Via deze website kunt u uw persoons- en verkeersgegevens aan Pinger Nederland verstrekken en of u wel/niet op de hoogte gehouden wil worden van Pinger diensten. Pinger Nederland zal deze gegevens uitsluitend gebruiken binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en zoals aangegeven in haar desbetreffende algemene voorwaarden. Wanneer u geen prijs meer stelt op marketing informatie van de diensten van Pinger Nederland, kunt u zich schriftelijk afmelden via Pinger Customer Service. Pinger Nederland zal zo spoedig mogelijk na het ontvangst van uw verzoek het versturen van haar marketing informatie stopzetten. Overigens heeft u altijd het recht om aan Pinger Nederland te vragen welke persoons- en verkeersgegevens met betrekking tot u in het gegevensbestand van Pinger Nederland zijn opgeslagen. Hiervoor kunt u zich wenden tot Pinger. Wanneer u meent dat die persoons en/of verkeersgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u Pinger Nederland verzoeken uw persoons en/of verkeersgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Pinger Nederland zal die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten, of u gemotiveerd uitleggen waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd.
Disclaimer Pinger Nederland
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten . De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel Pinger Nederland tracht deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. U mag de inhoud in en van deze website niet kopiëren en/of veranderen.  Pinger Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het functioneren of het bestaan van sites waar door middel van een link naar wordt verwezen, noch voor de producten en/of diensten die op dergelijke sites wordt aangeboden. Pinger Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Tarieven en voorwaarden zijn mogelijk aan verandering onderhevig.